top of page

EKUDDEN

På en privat udde i västläge förvärvade vi en igenvuxen sjötomt med stor potential. Vi renoverade uthus, bodar och bryggor och ritade och uppförde en ny villa som vi anpassade efter omgivningarna och döpte till Villa Ekudden. Fastigheten stod klar för försäljning hösten 2022. Inför försäljningen stylade vi och möblerade upp hela huset. Fastigheten såldes möblerad direkt efter visning. 

bottom of page