Mar 22, 2019

Ett hus tar form

Vi är i gång med ett nytt byggprojekt och det börjar så sakta ta sin form. Huset är upp och taket är på. Nu är det mycket som händer samtidigt och många beslut som ska tas, men det är väldigt spännande och se allt växa fram.